Offerte aanvraag

Voor iedere vervoersopdracht zorgen wij voor een tarief op maat.
Wilt u weten wat uw vervoersopdracht gaat kosten ? Neem dan snel contact op. Wij zorgen voor een passend tarief voor al onze klanten!

Transportvoorwaarden:

Op alle binnenlandse transportopdrachten zijn van toepassing de voorwaarden, zoals omschreven in de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd ter griffie van de rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam.
Op alle internationale transportopdrachten zijn van toepassing de voorwaarden, zoals omschreven in het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR), als aanvulling op de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002).
De Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002) kunt u hier downloaden
De CMR vervoerscondities kunt u hier downloaden
De Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten (AVK) kunt u hier downloaden

Betalingsvoorwaarden:

Op alle transportopdrachten zijn van toepassing de algemene betalingsvoorwaarden van Transport & Logistiek Nederland, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te ’s Gravenhage op 2 juli 2002, akte 69/2002.
De algemene betalingsvoorwaarden van Transport & Logistiek Nederland kunt u hier downloaden
Van alle hierboven genoemde voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing.
Een exemplaar van deze voorwaarden kunt u downloaden of wordt op verzoek kosteloos toegestuurd.
Reclames over door ons uitgevoerde opdrachten dienen plaats te vinden binnen 8 dagen na uitvoering van een opdracht.
Betaling van onze facturen zien we gaarne tegemoet binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum.

Heeft u vragen? Stuur ons een mail.

Contact